Обучението по счетоводство – минало, настояще и бъдеще.


Петрова, Петя (2016) Обучението по счетоводство – минало, настояще и бъдеще. В: Оптимизация на връзката между обучителния процес във ВТУ и възможностите за реализация на студентите по счетоводство и финанси. Велико Търново,: Ай анд Би, 22016, с. 1-26. ISBN 978-619-7281-23-1 [електронен ресурс CD]


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24482
 Петя Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/