Относно същността на инвестициите в икономически, финансов и счетоводен аспект.


Петрова, Петя (2008) Относно същността на инвестициите в икономически, финансов и счетоводен аспект. Български счетоводител, 2008, бр. 12, с. 25-30. Ред. Ив.Душанов. ISSN С608-5296


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24481
 Петя Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/