Интегритет на конструктивно-техническите и битови дейности с новите тенденции за предучилищната образователна пракатика.


Гайдова, Радка (2004) Интегритет на конструктивно-техническите и битови дейности с новите тенденции за предучилищната образователна пракатика. ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2004


 Разработката представя специализирана методическа интерпретация на известни и непопулярни начини за интеграция на образователната практика по конструктивно-технически дейности с потенциала на детето за пълноценно опознаване, усвояване и взаимодействие с технологичната среда.
  Статия
 акценти,интеграция,дейности,техника,бит
 Издадено
  2448
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/