Облигационният заем като източник за финансиране дейността на предприятието, Признаване, оценяване и оповестяване във финансовите отчети.


Петрова, Петя (2011) Облигационният заем като източник за финансиране дейността на предприятието, Признаване, оценяване и оповестяване във финансовите отчети. Социално-икономически анализи, кн. 4, 2011, с.98-103. Print ISSN: 1313-6909


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24479
 Петя Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/