Корпоративното счетоводство – същност и необходимост.


Петрова, Петя (2012) Корпоративното счетоводство – същност и необходимост. Социално-икономически анализи, кн. 5, 2012, с. 61-70. Print ISSN: 1313-6909


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24478
 Петя Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/