Main labor Indicators of the Bulgarian Labor Market after EU Accession.


Петрова, Петя (2017) Main labor Indicators of the Bulgarian Labor Market after EU Accession. Romanian Journal of Labour and Social Studies, vol. 1, N1, 2017, pp 1-10. ISSN 2601 - 257X ISSN-L 2601 - 257X p 1-10


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24477
 Петя Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/