Индустрия 4.0. и счетоводството: предизвикателства и възможности.


Петрова, Петя (2018) Индустрия 4.0. и счетоводството: предизвикателства и възможности. Научни трудове, том 3, 2018, с. 135-144. Print ISSN 0861-9344


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24476
 Петя Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/