Счетоводен мениджмънт на риска


Петрова, Петя (2012) Счетоводен мениджмънт на риска Велико Търново: Ивис, 2012, 127 с. ISBN 978-954-524-949-5 COBISS.BG-ID 1249205732


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24472
 Петя Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/