Сярова, Ели. Religiology. Образователен сайт за религии и философия на религията www.religiology.org, 2007-2019 Лицензиран за авторско право под международния лиценз на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 http://religiology.org/


Василева, Ели (2007) Сярова, Ели. Religiology. Образователен сайт за религии и философия на религията www.religiology.org, 2007-2019 Лицензиран за авторско право под международния лиценз на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5 http://religiology.org/ http://religiology.org/ Лицензиран за авторско право под международния лиценз на Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.5


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  24471
 Ели Василева

1. Цитирано в: Китова-Василева, Мария. Любовта към словото. За изворите на науката за езика. Монография. София: изд. Колибри, 2012, 492 стр., ISBN 987-954-52998-2-7

2. Цитирано в: Николова, Антоанета. Изучение религий в Болгарии. В: Релiгiезнавчi нариси (Религиоведчески очерки/Essays on religious studies), № 3/2012, Киев, с. 7-20, ISSN 2221-1535

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/