Сярова, Ели. Криптософийността на човека и проблемът за битието на безусловното съзнание. Във: Философия, история, хуманизъм. С., БАН, 1996


Василева, Ели (1996) Сярова, Ели. Криптософийността на човека и проблемът за битието на безусловното съзнание. Във: Философия, история, хуманизъм. С., БАН, 1996 С., БАН


 
  Статия
 
 Издадено
  24467
 Ели Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/