Сярова, Ели. Целувката на Юда. Във: Философия и култура. С., Фондация "Славяни", 2000


Василева, Ели (2000) Сярова, Ели. Целувката на Юда. Във: Философия и култура. С., Фондация "Славяни", 2000 С., Фондация "Славяни"


 
  Статия
 
 Издадено
  24465
 Ели Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/