Сярова, Ели. Лев Карсавин: познание-съразпятие. Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 4/1994, стр. 43-48, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print)


Василева, Ели (1994) Сярова, Ели. Лев Карсавин: познание-съразпятие. Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 4/1994, стр. 43-48, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print) Сп. ФИЛОСОФИЯ: двумесечно научно - методическо списание. София: МОН, кн. 4/1994, стр. 43-48, ISSN 1314-8559 (Online) ISSN 0861-6302 (Print) [Инд./ Реф. Web of Science/JCR]


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  24464
 Ели Василева

1. Цитирано в: Димитрова, Нина. Академичното религиознание. В: Шест десетилетия академична философия. София: ИФИ-БАН, 2008, стр. 257-292, ISBN 987-954-92145-2-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/