Сярова, Ели. Владимир Соловьов - апостолът на духа, странникът в света на несъвършенството. В кн. Владимир Соловьов. Мохамед, неговият живот и учение. ъв: Владимир Соловьов. Мохамед, неговият живот и учение. ИК "РИВА", С., 2002, 10 стр., ISBN 9548440687


Василева, Ели (2002) Сярова, Ели. Владимир Соловьов - апостолът на духа, странникът в света на несъвършенството. В кн. Владимир Соловьов. Мохамед, неговият живот и учение. ъв: Владимир Соловьов. Мохамед, неговият живот и учение. ИК "РИВА", С., 2002, 10 стр., ISBN 9548440687 София: изд. Рива, 2002, стр. 119-126, ISBN 954-8440-68-7


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  24462
 Ели Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/