Сярова, Ели. Другото: от постфеноменология към херменевтична онтология. В българо-чешки сборник "Световност, демокрация, малки народи". С., Отв. общество, 2001


Василева, Ели (2001) Сярова, Ели. Другото: от постфеноменология към херменевтична онтология. В българо-чешки сборник "Световност, демокрация, малки народи". С., Отв. общество, 2001 С., Отв. общество, 2001


 
  Статия
 
 Издадено
  24461
 Ели Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/