Сярова, Ели. Христос е самата философия. Сп. "Философия", 2/2001


Василева, Ели (2001) Сярова, Ели. Христос е самата философия. Сп. "Философия", 2/2001 Сп. "Философия", 2/


 
  Статия
 
 Издадено
  24460
 Ели Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/