Техническо и художествено конструиране в предучилищна възраст.


Гайдова, Радка (2003) Техническо и художествено конструиране в предучилищна възраст. сп. Предучилищно възпитание, бр. 5, 2003


 В статията се представя едно виждане за художествения аспект на традиционната техническа дейност в детската градина (Техническо и художествено канструиране – Наредба №4/2000г.; Конструктивно-технически и битови дейности - Програма за подготвителна група…, 2003г.)
  Статия
 конструиране,техническо,художествено
 Издадено
  2446
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/