Сярова, Ели. Бележки преди една херменевтична онтология на религията. Сп. Философски форум, кн. 1/2001, стр. 223-233, ISSN 954-775-122-0


Василева, Ели (2001) Сярова, Ели. Бележки преди една херменевтична онтология на религията. Сп. Философски форум, кн. 1/2001, стр. 223-233, ISSN 954-775-122-0 Сп. Философски форум, кн. 1/2001, стр. 223-233, ISSN 954-775-122-0


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  24459
 Ели Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/