Сярова, Ели. Философията на името и жизненият смисъл на религията. Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието -БАН: кн. 5/6, 2002, стр. 37-46, ISSN 0861-7899


Василева, Ели (2002) Сярова, Ели. Философията на името и жизненият смисъл на религията. Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието -БАН: кн. 5/6, 2002, стр. 37-46, ISSN 0861-7899 Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието -БАН: кн. 5/6, 2002, стр. 37-46, ISSN 0861-7899


 
  Статия
 
 Издадено
  24457
 Ели Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/