Сярова, Ели. Към онтологичното доказателство в даоизма. Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието -БАН: кн. 2/2001, стр. 90-99, ISSN 0861-7899


Василева, Ели (2001) Сярова, Ели. Към онтологичното доказателство в даоизма. Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието -БАН: кн. 2/2001, стр. 90-99, ISSN 0861-7899 Сп. Философски алтернативи, изд. на Института за изследване на обществата и знанието -БАН: кн. 2/2001, стр. 90-99, ISSN 0861-7899


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  24456
 Ели Василева

1. J. M. Bellido Morillas. Graeco-Indo-Sinicae philosophiae perscrutatio. Ultima ratio thesis. Granada-Bologna, 2007, докторска дисертация

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/