Сярова, Ели. Философският образ на съвременния религиозен българин. Във: Философският образ на кръстопътния човек в българската култура: рационалност, духовност, религиозност. София: изд. Рива, 1996, стр.190-212, ISBN 954-8001-18-7


Василева, Ели (1996) Сярова, Ели. Философският образ на съвременния религиозен българин. Във: Философският образ на кръстопътния човек в българската култура: рационалност, духовност, религиозност. София: изд. Рива, 1996, стр.190-212, ISBN 954-8001-18-7 София: изд. Рива, 1996, стр.190-212, ISBN 954-8001-18-7


 В студията се изследват религиозни и културни дилеми на личността в условията на кроскултуралност и на вкорененост в религиозна традиция.
  Студия
 
 Издадено
  24454
 Ели Василева

1. Цитирано в: Димитрова, Нина. Академичното религиознание. В: Шест десетилетия академична философия. София: ИФИ-БАН, 2008, стр. 257-292, ISBN 987-954-92145-2-9

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/