Синхронизация на мултимедия


Тодорова, Маргарита (2009) Синхронизация на мултимедия Фабер, В. Търново, ISBN 978-954-400-043-1


 Разгледани са основните принципи на синхронизация на мултимедийни потоци, както и езика за синхронизация SMIL
  Учебник / Учебно помагало
 SMIL, мултимедия


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2445
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/