Диагностика на трудовите умения на децата. сп. Предучилищно възпитание, 1996, бр.1, с.39-41


Гайдова, Радка (1996) Диагностика на трудовите умения на децата. сп. Предучилищно възпитание, 1996, бр.1, с.39-41 сп. Предучилищно възпитание, 19961, бр.1, с.39-41


 В статията се представя експериментален модел на диагностична система,апробирана в обучението по конструктивно-технически дейности в детската градина.
  Статия
 дейност,умения,диагностициране
 Издадено
  2444
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/