България в транспортните схеми на Балканите.


Дерменджиев, Атанас (2002) България в транспортните схеми на Балканите. http://www.jptactis.com/Archives/jpt505/atanas.htm


 
  Статия
 
 
  24420
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/