Introduction to M-business


Тодорова, Маргарита (2005) Introduction to M-business V.Turnovo, Faber. ISBN 954-775-427-0


 Книгата е написана на проблемите на мобилния бизнес - възможности, системи, услуги
  Книга
 м-бизнес, Интернет


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2442
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/