Методически вариант на технология за създаване на умения за отгатване на гатанки в първи клас


Пенкова, Росица (2000) Методически вариант на технология за създаване на умения за отгатване на гатанки в първи клас списание " Начално образование" Ред. А. Йовчева, кн.4, година XL,с. 19-25, ISSN 0204-4951,COBISS.BG- ID 1119662308


 В статията е предложена вариантна технология за създаване на умения за отгатване на гатанки в първи клас. Посочени са признаците, които характеризират осъзнатото отгатване;критериите за правилен подбор на гатанките и мястото им в урока по четене. В процеса на направеното изследване са установени и формулирани някои от причините за неправилно отгатване на гатанки.
  Статия
 гатанка, възприемане, въображение, език, осмисляне
 Издадено
  24418
 Росица Пенкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/