Словообразуването - средство за обогатяване лексиката на първокласника


Пенкова, Росица (1994) Словообразуването - средство за обогатяване лексиката на първокласника списание " Начално образование", кн. 2/1994, гл. ред.А. Маджаров, ISSN 004-4951, с. 38-43


 В статията е анализиран процесът на усвояване на лексикалното значение на думата в буквения период на първи клас, с акцентиране върху един от видовете системност в лексиката - словообразуването като начин за определяне значението на думите, чрез съпоставяне на слообразователни афикси, без да бъдат формулирани като граматически категории. Проведената работа с първокласниците показва, че те са способни да възприемат думата като езикова единица и могат да се научат да правят словообразователен анализ. Отчитайки структурата на думата, те осъзнават семантичните промени, произтичащи в думите в резултат на присъединяване към тях на афикси.
  Статия
 словообразуване, производни думи,формообразуващи елементи,
 Издадено
  24417
 Росица Пенкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/