Приложение на математико-статистически методи при анализа и прогнозирането на социално-икономическите процеси. Велико Търново: Сира, 2011, 157 с. ISBN 978-954-350-127-4, COBISS.BG-ID:1253009380


Минчев, Недко (2011) Приложение на математико-статистически методи при анализа и прогнозирането на социално-икономическите процеси. Велико Търново: Сира, 2011, 157 с. ISBN 978-954-350-127-4, COBISS.BG-ID:1253009380


 
  Монография
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24416
 Недко Минчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/