Социалното възпитание в контекста на социализацията


Кутева-Цветкова, Венка (2007) Социалното възпитание в контекста на социализацията ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Педагогически алманах. № 1-2, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2007, с. 37-46, В. Търново, 2009. ISSSN 1310-358X


 
  Статия
 
 Издадено
  24415
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/