Социално-педагогически процес – особености и съдържание


Кутева-Цветкова, Венка (2010) Социално-педагогически процес – особености и съдържание Педагогически алманах. № 1-2, В. Търново, УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2010, с. 109 – 123. ISSN 1310-358X


 
  Статия
 
 Издадено
  24413
 Венка Кутева-Цветкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/