Обучаващи задачи по конструиране. сп. Предучилищно възпитание, 2001, бр. 3, с.48-52


Гайдова, Радка (2001) Обучаващи задачи по конструиране. сп. Предучилищно възпитание, 2001, бр. 3, с.48-52 сп. Предучилищно възпитание, 2001, бр. 3, с.48-52


 В статията се представя експериментална методика от обучаващи задачи по конструиране, осигуряващи поетапно усвояване и прогресивно развитие на специализирани технологични знания и умения в предучилищна възраст.
  Статия
 конструктивно-технически задачи, знания,умения,обучение,деца
 Издадено
  2441
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/