Как се обучават възрастни, формират групови връзки, организира и провежда обучение.


Бузов, Емил (2018) Как се обучават възрастни, формират групови връзки, организира и провежда обучение. Методически пътеводител на обучителя, Сф, 2018, ISBN 978-619-91255-0-2, COBISS.BG- ID 1288578532


 Методически пътеводител на обучителя има за цел да запознае обучаемите с определени техники за работа, да разшири знанията, компетентностите и уменията за прилагане на определени стратегии за преподаване.
  Част от книга / Глава от книга
 стратегии, преподаване, учене, интерактивни методи
 
  24409
 Емил Бузов

1. Методически пътеводител на обучетеля

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/