Методически пътеводител на обучителя


Бузов, Емил (2018) Методически пътеводител на обучителя Плевен, 2018, с. 9-14, с. 28-47, ISBN 978-619-91255-0-2, COBISS.BG-ID 1288578532


 Методически пътеводител на обучителя има за цел да запознае обучаемите с определени техники за работа, да разшири знанията, компетентностите и уменията за прилагане на определени стратегии за преподаване.
  Част от книга / Глава от книга
 стратегии, преподаване, учене, интерактивни методи
 
  24409
 Емил Бузов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/