Политикогеографски проблеми на енергетиката.


Дерменджиев, Атанас (2002) Политикогеографски проблеми на енергетиката. Икономически живот. 11 (13 март, 2002). с. 1, 10-11 ISSN 0205-0994. -XXXVI COBISS.BG-ID 1119403492


 
  Статия
 
 
  24407
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/