Електорална география на България : Малък уч. атлас [Предг.]


Дерменджиев, Атанас (2006) Електорална география на България : Малък уч. атлас [Предг.] Електорална география на България: Малък уч. атлас / Румен Янков В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2006, 44 с. : с к., табл. ; 29 см ISBN 954-524-502-6 COBISS.BG-ID 1045085156


 
  Отзив
 
 
  24406
 Атанас Дерменджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/