Пиесата "Когато гръм удари, как ехото заглъхва" на П. Яворов. Проблеми на диалога в/извън текста.


Димитрова, Илияна (2019) Пиесата "Когато гръм удари, как ехото заглъхва" на П. Яворов. Проблеми на диалога в/извън текста. В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания. Ред. Д. Михайлов, В. Търново, ДАР-РХ, 2019, с. 238-257, ISBN 978-954-9489-65-1


 Текстът изследва динамичните търсения в жанра на драмата от първото десетилетие на XX век, акцентира на диалога, проблематизиращ ролята на твореца на границата на литературата и публичността в процеса на формиране на естетическото съзнание на модерния индивид.
  Статия
 драма, диалог, критическа рецепция


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  24401
 Илияна Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/