„Регионална икономика“,


Марков, Иван (2012) „Регионална икономика“, Академично издателство „Талант“ на ВУАРР, Пловдив, 2012. ISBN 978-954-9498-97-4 Пловдив


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  24400
 Иван Марков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/