Introduction to E-business


Тодорова, Маргарита (2005) Introduction to E-business V.Turnovo, Faber, ISBN 954-775-426-2


 Представят се възможностите за използване на Интернет в бизнеса - електронни документи, електронен подпис, електронни разплащания и други
  Книга
 E-business, Internet


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2440
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/