Инвестиции


Врачовска, Мария (2010) Инвестиции Велико Търново: Фабер, 2010, 122 с. ISBN 978-954-9498-45-5


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 Издадено
  24397
 Мария Врачовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/