Финансови пазари


Врачовска, Мария (2008) Финансови пазари Русе: Авангард принт, 2008, 281 с. ISBN 978-954-337-004-3


 
  Книга
 
 Издадено
  24395
 Мария Врачовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/