Увод в информатиката и компютърните науки


Тодорова, Маргарита (2011) Увод в информатиката и компютърните науки Издателство Фабер. В.Търново ISBN 978-954-400-433-0


 Учебното пособие е предназначено за студенти специалност компютърни науки, информатика, математика и информатика и е в съответствие е учебната програма.
  Учебник / Учебно помагало
 компютърни науки, информатика


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2439
 Маргарита Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/