Нагласите за предстоящите парламентарни избори в България (2013 г.) и проблемите на регионалното представителство


Янков, Румен (2013) Нагласите за предстоящите парламентарни избори в България (2013 г.) и проблемите на регионалното представителство Балканите – език, история, култура, т. III, Трета международна научна конференция, Велико Търново, 14-15 окт. 2011. Отг. ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. “ИВИС”, 2013, с. 519 – 526, ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1239059172


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  24386
 Румен Янков

2. Marin Roussev, Pavlinka Vladimirova, Ralitsa Ninova, Christian Lukanov, Bilyana Tasheva, Retrospective and perspective in electrical geography (Local elections′2019 forecast) - SocioBrains, ISSN 2367-5721, Journal homepage: www.sociobrains.com, International scientific refereed online journal with impact factor, Issue 66, february 2020, p. 299

1. Русев, М., П. Владимирова, Р. Нинова, К. Луканов, Б. Т, Ретроспектива и перспектива в електоралната география: прогноза за местните избори 2019, - В: Геополитика & геостратегия : Списание за геополитика, стратегии и анализи, бр. 5/2019, ISSN - 1312-4579 COBISS.BG-ID - 1121872612

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/