Нагласите за предстоящите парламентарни избори в България (2013 г.) и проблемите на регионалното представителство


Янков, Румен (2013) Нагласите за предстоящите парламентарни избори в България (2013 г.) и проблемите на регионалното представителство Балканите – език, история, култура, т. III, Трета международна научна конференция, Велико Търново, 14-15 окт. 2011. Отг. ред. К. Мутафова. Велико Търново: Изд. “ИВИС”, 2013, с. 519 – 526, ISSN 1314-4065 COBISS.BG-ID 1239059172


 
  Статия
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  24386
 Румен Янков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/