Финансово-организационни аспекти от идентификацията на ефективността при иницииране на публично-частни инвестиционни проекти


Врачовска, Мария (2014) Финансово-организационни аспекти от идентификацията на ефективността при иницииране на публично-частни инвестиционни проекти Юбилейна международна научна конференция „50 години ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”. Велико Търново, 10.05.2013 г. Ред. Р. Илева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2014 стр.135-143, ISBN 978-954-524-970-9, COBBIS.BG-ID 1273298916


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24382
 Мария Врачовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/