PUBLIC – PRIVATE PARTNERSHIP OR THE STATE AND BUSINESS IN SEARCH OF A PRAGMATIC SYNERGY


Врачовска, Мария (2013) PUBLIC – PRIVATE PARTNERSHIP OR THE STATE AND BUSINESS IN SEARCH OF A PRAGMATIC SYNERGY VI Международной научно-практической конференции „Инновации в технологиях и образовании“. Белово 17-18 мая 2013 г. Ред. Блюменштейн В. Ю. Белово: Изд. Филиала КузГТУ, 2013, часть 3, с. 121-124, ISBN 978-5-89070-920-2, ISBN 978-954-524-941-3


 
  Доклад
 
 Издадено
  24381
 Мария Врачовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/