За ролята на банките при изграждане на система за проектно финансиране


Врачовска, Мария (2012) За ролята на банките при изграждане на система за проектно финансиране Сб. от Международна научна конференция „Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”. Варна, 10–11 май 2012 г. Ред. В. Хаджиев. Варна: Изд. “Наука и икономика“, 2012, Том 3, с. 167-173, ISBN 978-954-21-0602-9


 
  Доклад
 
 Издадено
  24380
 Мария Врачовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/