Педагогически условия за организиране на образователната среда по конструиране.София, сп. Дом, дете, детска градина, 2001, бр. 3,


Гайдова, Радка (2001) Педагогически условия за организиране на образователната среда по конструиране.София, сп. Дом, дете, детска градина, 2001, бр. 3, сп. Дом, дете, детска градина, бр. 3, 2001


 Статията представя образователната среда като съвкупност от широкоспектърни условия: педагогически, психологически, художествени, предметни, материални,… от чието взаимодействие зависи технологичността, достъпността и продуктивността на обучението по конструиране в детската градина.
  Статия
 образователна среда1условия,дете,взаимодействие
 Издадено
  2438
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/