Организационни аспекти при структуриране на публично-частно партньорство.


Врачовска, Мария (2011) Организационни аспекти при структуриране на публично-частно партньорство. Сб. от Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж”, организирана по повод на 75 години от основаването на Стопанска академия „Д.А. Ценов”. Свищов 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ ”Ценов”, 2011, Том 1, с. 506-513, ISBN 978-954-23-0677-1(т.1)


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24379
 Мария Врачовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/