Особености на държавното регулиране на иновационните процеси


Врачовска, Мария (2006) Особености на държавното регулиране на иновационните процеси Сб. от Международна научно-практическа конференция “България в Европа – 2007”. Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. Б. Байков. София: Изд. “ГорексПрес”, 2006, с. 276-281, ISBN-10: 954-616-170-5, ISBN-13: 978-954-616-170-3


 
  Доклад
 
 Издадено
  24373
 Мария Врачовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/