За ефективността на венчърното инвестиране в България – проблеми перспективи.


Врачовска, Мария (2005) За ефективността на венчърното инвестиране в България – проблеми перспективи. Сб. от Научно-практическа конференция “Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз”. Варна 17-18 септември 2004 г. Варна: УИ “Наука и икономика”, 2004, с. ISBN 954-21-0221-6


 
  Доклад
 
 Издадено
  24371
 Мария Врачовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/