Рисков ли е „рисковият капитал” в България.


Врачовска, Мария (2004) Рисков ли е „рисковият капитал” в България. Сб. от Международна научно-практическа конференция “Национална идентичност и евроинтеграция”. Албена, 5-6 юни 2004 г. Ред. Б. Байков. София: Изд. “ГорексПрес”, 2004, с. 274- 282. ISBN 954-616-139-Х


 
  Доклад
 
 Издадено
  24369
 Мария Врачовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/