Методологически особености при дефиниране и институционализиране на публично-частното партньорство


Врачовска, Мария (2015) Методологически особености при дефиниране и институционализиране на публично-частното партньорство В: Сборник студии и статии „Усъвършенстване процеса на обучение по финанси и счетоводство”. Ред. М. Павлова. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий, 2015, с.313-338, ISBN 978-619-208-030-3


 
  Студия
 
 Издадено
  24362
 Мария Врачовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/