Насоки за изграждане на методическа платформа за оптимизация на инвестиционния избор по примера на публично частно партньорство


Врачовска, Мария (2014) Насоки за изграждане на методическа платформа за оптимизация на инвестиционния избор по примера на публично частно партньорство В: Сборник студии и статии „Усъвършенстване процеса на обучение по финанси и счетоводство”. Ред. Д. Златева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с.193-215, ISBN 978-954-524-949-5


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24361
 Мария Врачовска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/